Viktiga lektioner för hela nationen Del 02


Del 2: Öppnings kapitlet och några korta kapitel (Första Lektionen)


Öppnings kapitlet och några korta kapitel

Öppnings kapitlet al-Fatiha (kapitel 1) och det som klara av de korta kapitlen från Al-Zalzalah (När jorden skälver kapitel 99) till An-Nas (Människornas Herre kapitel 114), att kunna läsa de innantill och utantill, kunna kapitlens betydelse och att kunna förklara det som skall förstås.