Viktiga lektioner för hela nationen Del 01


Del 01: (Introduktion)


All lov, Pris, tacksamhet och dyrkan i alla dess former hör enbart till Allah, världarnas Herre, den bästa efterföljden är för de som fruktar Allah, och må Allahs frid och välsignelser vara över vår profet Muhammad och hans familj och alla hans följeslagare.

Vidare:

Detta är några sammanfattande ord som tydliggör en del av det som allmänna muslimer åläggs att känna till om religionen Islam, vilket jag gav den titeln ”Viktiga Lektioner för hela Nationen”, jag ber Allah att låta det vara till nytta för muslimerna, och jag ber Honom att acceptera det från mig.
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
———-
Om Allah tillåter kommer vi på bilal.se på lördagar publicera en ny del av denna serie på lördagar.
Jag ber Allah att belöna alla som har varit aktiva i detta projekt, och låta det vara till nytta för både medverkande och åhörare.