Muslimska ungdomar är även svenskar

En föreläsning med SMS-BILAL som han höll i Fisksätra utanför Stockholm den 20 april 2013 under konferensen ”Ungdomar i Sverige”