Tio tips för den fastandeProfeten frid vare över honom sade: ”Varje [god] handling från Adams söner kommer att belönas tiofaldigt upp till sjuhundrafaldigt, utom fastan. För sannerligen är den för Mig och Jag kommer att ge belöningar för den. Denne [den fastande] lämnar sina begär, sin mat och sin dryck för Min skull.” [Profeten frid vare över honom fortsatte:] ”Den fastande har två tidpunkter för glädje. Denne gläds när fastan bryts och denne gläds när denne möter Herren. Och sannerligen är den dåliga lukt från den fastandes mun bättre hos All?h än doften från mysk.”