Tillbe Allah såsom om du ser HonomEn muslim skall ha Gud i tankarna hela tiden, skall veta att Gud ser en, och hör allt, en 30 min lång föreläsning som hölls i Malmö där broder Bilal gick igenom Profetens Hadith frid vare över honom om godhet (Ihsan).
Talare: SMS-Bilal

[audio:http://z9.se/0/s2lfrzb1/ihsan.mp3.mp3]