Moskéer & dess resultat

Khotban är på 30 min där första 10 min på arabiska och resterande är på svenska, den hölls på stora moskén I Malmö fredagen den 19 Mars 2010 där SMS-Bilal predikade.