Mänskliga rättigheter i Islam

En föreläsning från Helsingborg