Kunskap från vaggan till gravenAllah säger i koranen:
”Herre! Låt min kunskap växa!” [Koranen kapitel 20 : vers 114]
Medan Profeten Muhammad – fred vare över honom – sade: ”Kunskapssökning är plikt för varje muslim” (Autentisk enligt al-Albani)
Bilal talar till muslimska studenter om vikten av att söka kunskap.

I första hand kunskap om religionen, hur man tillber Skaparen men också sekulär kunskap. Han lyfter fram vad Koranen och Profeten Muhammed – frid vare över honom – har sagt i denna fråga.
Föreläsningen hölls under invigningen av Alhambra: Malmö muslimska studentförening i Malmö högskola.

Anförandet är 33 minuter lång.

Talare bror SMS-Bilal