Kunskap från vaggan till graven

Allah säger i koranen: ”Herre! Låt min kunskap växa!” [Koranen kapitel 20 : vers 114] Medan Profeten Muhammad – fred vare över honom – sade: ”Kunskapssökning är plikt för varje muslim” (Autentisk enligt al-Albani) Bilal talar till muslimska studenter om vikten av att söka kunskap. I första hand kunskap om religionen, hur man tillber Skaparen men också sekulär kunskap. Han lyfter fram vad Koranen och Profeten Muhammed – frid vare över honom – har sagt i denna fråga. Föreläsningen hölls under invigningen av Alhambra: Malmö muslimska studentförening i Malmö högskola. Anförandet är 33 minuter lång. Talare bror SMS-Bilal