Korta reflektioner

• Mänskligt värde • Djurens och skapelsens rättigheter • Islam och en muslim är inte samma sak • Islams två källor • Sanningen är en • De fattigas och utsatts höga position • Zakat • Bli vän med de fattiga • Livets förgänglighet och mandala Reflektionerna vara under ca 20 minuter