Korta reflektioner• Mänskligt värde
• Djurens och skapelsens rättigheter
• Islam och en muslim är inte samma sak
• Islams två källor
• Sanningen är en
• De fattigas och utsatts höga position
• Zakat
• Bli vän med de fattiga
• Livets förgänglighet och mandala
Reflektionerna vara under ca 20 minuter