Att lägga band på sin vrede (Sv del)Detta är ett resultat av fredagspredikan som SMS-Bilal höll i Helsingborg 20101008 (Endast Svenska delen)
Predikan behandlar ett viktigt ämne inom Islam där Allah lär oss, och vill av oss att härska våran vrede, och att inte bli arga.
SMS-Bilal avslutar predikan med att ge fyra olika tips om hur man ska göra att lösa tvister mellan sig själv och sina syskon, även med sina medmänniskor.