Att älska Allah

Den enda utvägen som vi har är att älska Allah och följa det budskapet Han kom med. En föreläsning av bror Mohammed [Abu Rashid].