at-Tawhid: Uppenbarelsens huvudpelare

Monoteismen eller tron på en Gud är det budskap som alla Guds sändebud bjöd människorna till. Denna föreläsning lär dig vad sann tro på endast en Gud verkligen betyder i ditt liv. Samtidigt får du lära dig vilken förstörelse avgudadyrkan bidrar till.

Denna föreläsning direktsändes över Internet den 24 mars 2007 och ingick i temat ”I ljuset av Koranen”.