Uppenbarelsens huvudpelareMonoteismen eller tron på en Gud är det budskap som alla Guds sändebud bjöd människorna till. Denna föreläsning lär dig vad sann tro på endast en Gud verkligen betyder i ditt liv. Samtidigt får du lära dig vilken förstörelse avgudadyrkan bidrar till.

Denna föreläsning direktsändes över Internet den 24 mars 2007 och ingick i temat ”I ljuset av Koranen”.