at-Tawbah vägen till Allah – porten till Paradiset

Detta är en fredagskhotba från Malmö 2013 02 15