Ashora – den 10:de av al-MuharamAllahs sändebud frid vare över honom tillfrågades om fastan under dagen av ASHORA och svarade: ”Den ger förlåtelse för ett föregående år” (Återberättad av Muslem)
Ärad vara Allah vilka möjligheter vi får från Allah, utan att vi tar vara på det!