Sifat Salat al Nabi Episode 01 Inledningen


Episode 01: (Inledningen)

All lov, Pris, tacksamhet och dyrkan i alla dess former hör enbart till Allah, världarnas Herre, den bästa efterföljden är för de som fruktar Allah, och må Allahs frid och välsignelser vara över vår profet Muhammad och hans familj och alla hans följeslagare.

Vidare:

Profeten muhammad frid vare över honom sade: ”Be såsom ni har uppfattat mig med synen be”
Där är det ett måste för varje muslim att lära sig att utföra bönen på rätt sätt, såsom Allah vill att vi ska göra det, som Profeten Muhammad frid vare över honom gjorde.
Detta är därför jag valde denna bok för Muhammad Naser ad-Deen al-Albani som beskriver för oss hur profeten frid över hon bad.
———-
Om Allah tillåter kommer vi på bilal.se på lördagar publicera en ny del av denna serie på lördagar.
Jag ber Allah att belöna alla som har varit aktiva i detta projekt, och låta det vara till nytta för både medverkande och åhörare.

  • Viktiga lektioner för hela nationen Del 01