Aziz Alili

Mina respekterade gäster på Bilal.se, här ovan har du möjlighet att lyssna på Koranen, nedan har du möjlighet att ladda hem de Suror du vill för att lyssna på din MP3-spelare.

Sura 1 Al-Fatiha (Ingressen)
Sura 2 Al-Baqara (Kon)
Sura 3 Aal-E-Imran (‘Imrans ätt)
Sura 4 An-Nisa (Kvinnor)
Sura 5 Al-Maeda (Den himmelska måltiden)
Sura 6 Al-Anaam (Boskap)
Sura 7 Al-Araf (Urskillning)
Sura 8 Al-Anfal (Krigsbyte)
Sura 9 At-Tawba (Ånger)
Sura 10 Yunus (Jona)
Sura 11 Hud (mp3) (Hud)
Sura 12 Yusuf (Josef)
Sura 13 Ar-Rad (Åskan)
Sura 14 Ibrahim (Abraham)
Sura 15 Al-Hijr (Al-Hidjr)
Sura 16 An-Nahl (Biet)
Sura 17 Al-Isra (Den nattliga resan)
Sura 18 Al-Kahf (Grottan)
Sura 19 Maryam (Maria)
Sura 20 Ta-Ha (Ta-Ha)
Sura 21 Al-Anbiya (Profeterna)
Sura 22 Al-Hajj (Vallfärden)
Sura 23 Al-Mumenoon (De troende)
Sura 24 An-Noor (Ljuset)
Sura 25 Al-Furqan (Måttstocken)
Sura 26 Ash-Shuara (Poeterna)
Sura 27 An-Naml (Myrorna)
Sura 028 Al-Qasas (Berättelsen)
Sura 29 Al-Ankaboot (Spindeln)
Sura 30 Ar-Room (Bysantinerna)
Sura 31 Luqman (Luqman)
Sura 32 As-Sajda (De faller ned i tillbedjan)
Sura 33 Al-Ahzab (De sammansvurna)
Sura 34 Saba (Saba)
Sura 35 Fatir (Himlarnas och jordens skapare)
Sura 36 Ya-Seen (Ya-Seen)
Sura 37 As-Saaffat (I sluten ordning)
Sura 38 Sad (Sad)
Sura 39 Az-Zumar (Skarorna)
Sura 40 Ghafir (Han som förlåter)
Sura 41 Fussilat (En fast och klar förkunnelse)
Sura 42 Ash-Shura (Samråd)
Sura 43 Az-Zukhruf (Guld)
Sura 44 Ad-Dukhan (Rök)
Sura 45 Al-Jathiya (På knä)
Sura 46 Al-Ahqaf (Sanddynerna)
Sura 47 Muhammad (Muhammad frid med honom)
Sura 48 Al-Fath (Segern)
Sura 49 Al-Hujraat (De inre rummen)
Sura 50 Qaf (Qaf)
Sura 51 Adh-Dhariyat (De som virvlar upp)
Sura 52 At-Tur (Sinai berg)
Sura 53 An-Najm (Stjärnan)
Sura 54 Al-Qamar (Månen)
Sura 55 Ar-Rahman (Den nåderike)
Sura 56 Al-Waqia (Det som måste komma)
Sura 57 Al-Hadid (Järnet)
Sura 58 Al-Mujadila (Hon som vädjar)
Sura 59 Al-Hashr (Mönstringen)
Sura 60 Al-Mumtahina (Den som skall förhöras)
Sura 61 As-Saff (I slutna led)
Sura 62 Al-Jumua (Fredagsbönen)
Sura 63 Al-Munafiqoon (Hycklarna)
Sura 64 At-Taghabun (Vinnarna och förlorarna byter plats)
Sura 65 At-Talaq (Skilsmässa)
Sura 66 At-Tahrim (Förbudet)
Sura 67 Al-Mulk (Herravälde)
Sura 68 Al-Qalam (Pennan)
Sura 69 Al-Haaqqa (Sanningens stund)
Sura 70 Al-Maarij (Vägarna upp till gud)
Sura 71 Nooh (Noa)
Sura 72 Al-Jinn (Osynliga väsen)
Sura 73 Al-Muzzammil (Du som täcker över dig)
Sura 74 Al-Muddaththir (Du som sveper in dig)
Sura 75 Al-Qiyama (Uppståndelsen)
Sura 76 Al-Insan (Människan)
Sura 77 Al-Mursalat (De som sänds ut)
Sura 78 An-Naba (Tillkännagivandet)
Sura 79 An-Naziat (De som stiger över horisonten)
Sura 80 Abasa (Med bister min)
Sura 81 At-Takwir (När solen lindas in)
Sura 82 Al-Infitar (När himlen rämnar)
Sura 83 Al-Mutaffifin (De som snålar med mått)
Sura 84 Al-Inshiqaq (När himlen brister i stycken)
Sura 85 Al-Burooj (Stjärnbilderna)
Sura 86 At-Tariq (Den nattliga Besökaren)
Sura 87 Al-Ala (Den högste)
Sura 88 Al-Ghashiya (Det som överskuggar allt)
Sura 89 Al-Fajr (Gryningsljuset)
Sura 90 Al-Balad (Landet)
Sura 91 Ash-Shams (Solen)
Sura 92 Al-Lail (Natten)
Sura 93 Ad-Dhuha (Det klara morgonljuset)
Sura 94 Al-Inshirah (Har vi inte öppnat ditt bröst?)
Sura 95 At-Tin (Fikonträdet)
Sura 96 Al-Alaq (Grodden)
Sura 97 Al-Qadr (Allmaktens natt)
Sura 98 Al-Bayyina (Det klara vittnesbördet)
Sura 99 Az-Zalzala (När jorden skälver)
Sura 100 Al-Adiyat (Stridshästarna)
Sura 101 Al-Qaria (Det dundrande slaget)
Sura 102 At-Takathur (Tävlan i rikedom)
Sura 103 Al-Asr (Den flyende tiden)
Sura 104 Al-Humaza (Baktalaren)
Sura 105 Al-Fil (Elefanten)
Sura 106 Quraish (Quraysh)
Sura 107 Al-Maun (Den minsta hjälp)
Sura 108 Al-Kauther (Det goda i överflöd)
Sura 109 Al-Kafiroon (Sanningens förnekare)
Sura 110 An-Nasr (Guds hjälp)
Sura 111 Al-Masadd (Ett tvinnat rep)
Sura 112 Al-Ikhlas (Den rena tron)
Sura 113 Al-Falaq (Gryningens herre)
Sura 114 An-Nas (Människornas Herre)