Abdull Azeez al-Ahmad


 

Mina respekterade gäster på Bilal.se, här nedan har du möjlighet att ladda hem de Suror du vill för att lyssna på din MP3-spelare.

Sura 001 Al-Fatiha (Ingressen)
Sura 002 Al-Baqara (Kon)
Sura 003 Aal-E-Imran (‘Imrans ätt)
Sura 004 An-Nisa (Kvinnor)
Sura 005 Al-Maeda (Den himmelska måltiden)
Sura 006 Al-Anaam (Boskap)
Sura 007 Al-Araf (Urskillning)
Sura 008 Al-Anfal (Krigsbyte)
Sura 009 At-Tawba (Ånger)
Sura 010 Yunus (Jona)
Sura 011 Hud (Hud)
Sura 012 Yusuf (Josef)
Sura 013 Ar-Rad (Åskan)
Sura 014 Ibrahim (Abraham)
Sura 015 Al-Hijr (Al-Hidjr)
Sura 016 An-Nahl (Biet)
Sura 017 Al-Isra (Den nattliga resan)
Sura 018 Al-Kahf (Grottan)
Sura 019 Maryam (Maria)
Sura 020 Ta-Ha (Ta-Ha)
Sura 021 Al-Anbiya (Profeterna)
Sura 022 Al-Hajj (Vallfärden)
Sura 023 Al-Mumenoon (De troende)
Sura 024 An-Noor (Ljuset)
Sura 025 Al-Furqan (Måttstocken)
Sura 026 Ash-Shuara (Poeterna)
Sura 027 An-Naml (Myrorna)
Sura 028 Al-Qasas (Berättelsen)
Sura 029 Al-Ankaboot (Spindeln)
Sura 030 Ar-Room (Bysantinerna)
Sura 031 Luqman (Luqman)
Sura 032 As-Sajda (De faller ned i tillbedjan)
Sura 033 Al-Ahzab (De sammansvurna)
Sura 034 Saba (Saba)
Sura 035 Fatir (Himlarnas och jordens skapare)
Sura 036 Ya-Seen (Ya-Seen)
Sura 037 As-Saaffat (I sluten ordning)
Sura 038 Sad (Sad)
Sura 039 Az-Zumar (Skarorna)
Sura 040 Ghafir (Han som förlåter)
Sura 041 Fussilat (En fast och klar förkunnelse)
Sura 042 Ash-Shura (Samråd)
Sura 043 Az-Zukhruf (Guld)
Sura 044 Ad-Dukhan (Rök)
Sura 045 Al-Jathiya (På knä)
Sura 046 Al-Ahqaf (Sanddynerna)
Sura 047 Muhammad (Muhammad frid med honom)
Sura 048 Al-Fath (Segern)
Sura 049 Al-Hujraat (De inre rummen)
Sura 050 Qaf (Qaf)
Sura 051 Adh-Dhariyat (De som virvlar upp)
Sura 052 At-Tur (Sinai berg)
Sura 053 An-Najm (Stjärnan)
Sura 054 Al-Qamar (Månen)
Sura 055 Ar-Rahman (Den nåderike)
Sura 056 Al-Waqia (Det som måste komma)
Sura 057 Al-Hadid (Järnet)
Sura 058 Al-Mujadila (Hon som vädjar)
Sura 059 Al-Hashr (Mönstringen)
Sura 060 Al-Mumtahina (Den som skall förhöras)
Sura 061 As-Saff (I slutna led)
Sura 062 Al-Jumua (Fredagsbönen)
Sura 063 Al-Munafiqoon (Hycklarna)
Sura 064 At-Taghabun (Vinnarna och förlorarna byter plats)
Sura 065 At-Talaq (Skilsmässa)
Sura 066 At-Tahrim (Förbudet)
Sura 067 Al-Mulk (Herravälde)
Sura 068 Al-Qalam (Pennan)
Sura 069 Al-Haaqqa (Sanningens stund)
Sura 070 Al-Maarij (Vägarna upp till gud)
Sura 071 Nooh (Noa)
Sura 072 Al-Jinn (Osynliga väsen)
Sura 073 Al-Muzzammil (Du som täcker över dig)
Sura 074 Al-Muddaththir (Du som sveper in dig)
Sura 075 Al-Qiyama (Uppståndelsen)
Sura 076 Al-Insan (Människan)
Sura 077 Al-Mursalat (De som sänds ut)
Sura 078 An-Naba (Tillkännagivandet)
Sura 079 An-Naziat (De som stiger över horisonten)
Sura 080 Abasa (Med bister min)
Sura 081 At-Takwir (När solen lindas in)
Sura 082 Al-Infitar (När himlen rämnar)
Sura 083 Al-Mutaffifin (De som snålar med mått)
Sura 084 Al-Inshiqaq (När himlen brister i stycken)
Sura 085 Al-Burooj (Stjärnbilderna)
Sura 086 At-Tariq (Den nattliga Besökaren)
Sura 087 Al-Ala (Den högste)
Sura 088 Al-Ghashiya (Det som överskuggar allt)
Sura 089 Al-Fajr (Gryningsljuset)
Sura 090 Al-Balad (Landet)
Sura 091 Ash-Shams (Solen)
Sura 092 Al-Lail (Natten)
Sura 093 Ad-Dhuha (Det klara morgonljuset)
Sura 094 Al-Inshirah (Har vi inte öppnat ditt bröst?)
Sura 095 At-Tin (Fikonträdet)
Sura 096 Al-Alaq (Grodden)
Sura 097 Al-Qadr (Allmaktens natt)
Sura 098 Al-Bayyina (Det klara vittnesbördet)
Sura 099 Az-Zalzala (När jorden skälver)
Sura 100 Al-Adiyat (Stridshästarna)
Sura 101 Al-Qaria (Det dundrande slaget)
Sura 102 At-Takathur (Tävlan i rikedom)
Sura 103 Al-Asr (Den flyende tiden)
Sura 104 Al-Humaza (Baktalaren)
Sura 105 Al-Fil (Elefanten)
Sura 106 Quraish (Quraysh)
Sura 107 Al-Maun (Den minsta hjälp)
Sura 108 Al-Kauther (Det goda i överflöd)
Sura 109 Al-Kafiroon (Sanningens förnekare)
Sura 110 An-Nasr (Guds hjälp)
Sura 111 Al-Masadd (Ett tvinnat rep)
Sura 112 Al-Ikhlas (Den rena tron)
Sura 113 Al-Falaq (Gryningens herre)
Sura 114 An-Nas (Människornas Herre)