Koran Recitation

Koranen är Allahs Egna Uttalade Ord

Uttalande från vår älskade profet frid vare över honom gällande Koranen, den som läser den, kan den utantill eller den som är insett i dess mening.

Folket av Koranen, är Allahs folk:

Anas må Allah vara nöjd med honom berättade:
Profeten Muhammad frid vare över honom sade:
”Sannerligen har Allah folk som är utvalda av människor” de (följeslagarna) sade: Åh Allahs sändebud vilka är de, och han svarade: ”De är Koranens folk, de är Allahs utvalda folk”
[Imam Ahmad & an-Nisaai och är autentisk enligt al-Albany]

Abu Ummamah al-Bahili må Allah vara nöjd med honom berättade:
Jag hörde Allahs sändebud frid vare över honom säga:
”Läs Koranen, för sannerligen kommer den som förespråkare för dess läsare på Dommensdag”
[Muslem]

Ju mera Koran desto högre grader i Paradiset:

Abdul Allah bin Amro må Allah vara nöjd med de både berättade:
Allahs sändebud frid vare över honom sade:
”Det kommer att sägas (på Domensdag) för Koranens recitatör, recitera som du brukade göra och få högre och högre grader, för sannerligen din position kommer att stanna vid den sista versen du kommer att recitera”
[abu Daoud & at-Termithi och är autentisk enligt al-Albany][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]