Renheten i IslamAllah säger: ”… Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen] …” [Koranen 5:6]


Profeten Muhammad över honom vare Guds frid och välsignelser säger:
”När de båda omskurna kroppsdelarna möts [vid samlag] blir Ghusl nödvändigt” (Återberättad av Imam Muslem)

Frågan är hur renar man sig, vilken typ av vatten skall man använda, gäller det både könen, är det plikt eller bara rekommenderade av Profeten – frid vare över honom?
Följ med för att få svar på frågorna, där vår bror Bilal går igenom det.
Med SMS-Bilal.