Profeten visar oss vägen


Om barnuppfostran

Den svenska delen av Khotban
Profeten Muhammad frid vare över honom, utan tveka den bästa av skapelsen, Allah skickade honom som barmhärtighet för hela universum, hur behandlade han barnen, vad tipsade han oss att gör, vilken belöning väntar den som lyder profeten, lyssna på bror SMS-Bilal hur han lägger upp Khotban.