Skyldighet mot sin bröderMuslimens skyldighet mot sin broder, är en föreläsning som bror SMS-Bilal höll i Landskrona den 20 Mars 2010 under en temakväll.