Kvinnan i islam

En föreläsning av bror Mohammed där han beskriver kvinnan och hennes ställning inom islam. En värdefull föreläsning.

Talare bror Mohammad (Abu Rashid)