Halal Haram ==> Nyårsfest

Abu Sa’id al-Khudri – Radia Allahu Anhou – berättade:

Allahs sändebud – Salla Allah alihe WaSalam – sade:

”Ni kommer att följa de tidigare nationernas vägar exakt, på så sätt att om de skulle inträda en ödlas hål så skulle även ni inträda den”

Följeslagarna sade: ”Åh Allahs sändebud! Menar du judarna och de kristna?”

Han – Salla Allah alihe WaSalam – svarade: ”Vem annars?” [al-Bukhari & Muslem]