Att integrera sig i samhälletProfeten Muhammad – Frid vare över honom – var den för människa som integrerade sig i ett annat samhälle då han immigrerade från Mecka till Medina, hans följeslagare må Allah vara nöjd med de alla var handelsmän, men det var inget hinder att de skulle integrera sig i deras nya hem. Vad gäller integration så bör varje muslim tänka på, ta hänsyn till det, endast genom integration kan du som muslim få dina rättigheter, och fullborda dina skyldigheter.