Villkoren för Laa ilaaha ella-Allah
Kraven för Laa ilaaha ill-Allaah: av Shaykh Haafiz al-Hukmi sade i sin dikt Sullam al-Wusool:
“Kunskap, visshet, underkastelse och följande. Så lyssna på vad jag säger.
Sanningsenlighet, uppriktighet och kärlek. Må Allah hjälpa dig att göra det som Han älskar.”
Här kommer fredags Khotba av SMS-Bilal från Malmö Moskén den 31/12-2010 där han tar upp det viktigaste som en troende bör vet ”Ingen gudom har rätten att dyrkan utom Allah”