Vill du få din bön besvarad?

Ramadan 2013 – Dag 15 – Vill du få din bön besvarad?