Varför fastar vi?

Ramadan 2013 – Dag 01 – Varför fastar vi?