Vad är DYRKAN?Det enda syftet med vår skapelse är DYRKANDET av Gud, Allah har gen Sitt sändebud och Hans sista skrift meddelat hur Han vill ha det, likaså har Han bestämt metoder som du ska följa för att fullgöra vår plikt. Detta anförande är på 30 min.
Denna föreläsning är en av fyra som hölls under temadagen Guds tillbedjan i Göteborg den 28/10-2007