Uppriktighet (al-Ikhlas)

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN!
[Säg: Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida. Till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja.]

Och Profeten – frid vare över honom sade: ”Sannerligen accepterar inte Allah någons handling som inte är rent för Honom ”

Vill vi erhålla en belöning för våra handlingar, då måste vi ha rätt inställning i hjärtat, annars jobbar vi gratis . . . . . . .

Denna föreläsning är en av fyra som hölls under temadagen Guds tillbedjan i Göteborg den 28/10-2007, den varar i 44 min

Talare: SMS-Bilal