Allmaktens Natt
I GUDS, DEN NÅDERIKE, DEN BARMHÄRTIGE NAMN!
”SE, VI har uppenbarat denna (heliga Skrift) under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder? Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för (att utföra) alla (Hans) uppdrag. Den (Natten andas) fred till dess dagen gryr!” [Koranen Sura 97]

Profeten Muhammad – frid vare över honom – sade: ”Personen som ber under (Allmaktens natt) laylat ul-qadr som samtidigt tror på det och hoppas på dess belöning från Gud, får sina synder förlåtna”