Lösningen är bönenProfeten Allahs Frid och välsignelse vare över honom sade: ”Det första som en tjänare kommer att frågas efter på domedagen är bönen”, denna Hadith var bror Muhamads grundsten för sin 20 minuters föreläsning, där han förklara hur viktig bönen är i islam.

Talare: bror Muhammad [Abu Rashid]