Inför fastemånaden Ramadan
TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud” [Koranen 2:183]