Frestelser & ditt hjärta


Vill du lysna enbart på ljudet[audio:http://z9.se/0/s2lfrzb1/khotba_malmo_20140103_frastelser_och_hjartan.mp3]