Alla vet och känner till att fredagar är viktiga dagar för muslimer, men frågan som ställer sig själv vad vet vi om fredagar egentligen, Vad har Gud sagt om det i koranen, vad har profeten Muhammad frid vare över honom sagt om det, följ med i en spännande föreläsning som inte vara mer än 45 minuter där Bilal går igenom ovanstående punkter.

Talare: SMS-Bilal