Fredagen

Alla vet och känner till att fredagar är viktiga dagar för muslimer, men frågan som ställer sig själv vad vet vi om fredagar egentligen, Vad har Gud sagt om det i koranen, vad har profeten Muhammad frid vare över honom sagt om det, följ med i en spännande föreläsning som inte vara mer än 45 minuter där Bilal går igenom ovanstående punkter.

Talare: SMS-Bilal