Det goda i överflöde



Ramadan 2013 – Dag 07 – ‘Det goda i överflöde’