De tre ”vena”Var och en av oss bör ha klart för sig att det finns en mening bakom att vi finns, Allah har oss för att tillbe Honom, upphöja Honom, följa Hans budskap. Denna anledning är inget hinder att vi kan njuta av våra liv. Påminnelsen är nästa en timme lång, Må Allah belöna vår broder för hans bidrag till denna sida.
Talare: Husien Hamad (Abu Ali)