Då själen lämnar kroppen -Fredagspredikan – Malmö 20140221


Vill du lysna enbart på ljudet[audio:http://z9.se/0/s2lfrzb1/da_sjalen_lamnar_kroppen.mp3]