Bönen var hans sista ord!Profetens Muhammad frid vare över honom sista ord var BÖNEN – BÖNEN, detta endast på grund av vikten av bönen och dess relation med vår skapare.

Hur kan en person som inte har relation med Allah, tänka sig lycka och framgång från Allah.

En person som inte ber, kommer att leva ett jobbigt liv, inte nog med det, på Domens dag kommer personen att få uppleva svårigheter, tänk då Allah skall fråga personen på Dommns dag, och redan vid första frågan förlorar man allt.