Bönen förstAllah säger i koranen ”Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka, de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.” [al-Baqarah 2:45-46]
Profeten – frid vare över honom brukade säga: ”Bönen är mina ögons fröjd” [Ahmad och An-Nasa’i].
Vi muslimer har inget värde hos Allah om vi inte förorättar bönen. Anförandet är på 34 min.