Att njuta av Iman (TRO)


Den största gåva en muslim kan få det är att få smaka på och få njuta av den iman som Allah skänker till de troendes hjärtan.
Bror Ahmed al Mofty ger exempel på hur troende genom tiderna har berättat om denna unika upplevelse och ger råd och tips på hur vi också kan få njuta av iman.

[audio:http://z9.se/0/s2lfrzb1/att_njuta_av_iman_tro.mp3]