DAWAH är att kalla folk till Islam

Introduktion till att kalla folk till Islam av bror Salih

Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ”Jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja?” [Koranen 41:33] Säg [Muhammad]: ”Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Gud – jag och de som följer mig. Stor är Gud i Sin härlighet – [fjärran från] de medhjälpare som de sätter vid Hans sida och som jag tar avstånd från!” [Koranen 12:108]
I den här föreläsningen får vi veta varför dawah utgör islams stöttepelare; varför skall vi kalla människorna till Islam, är det en plikt för varje muslim? Påminnelsen är på 40 min.

Talare: Salih T.

[audio:http://z9.se/0/s2lfrzb1/dawah.mp3]