DAWAH är att kalla till IslamVem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ”Jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja?” [Koranen 41:33]

Säg [Muhammad]: ”Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Gud – jag och de som följer mig. Stor är Gud i Sin härlighet – [fjärran från] de medhjälpare som de sätter vid Hans sida och som jag tar avstånd från!” [Koranen 12:108]
I den här föreläsningen får vi veta varför dawah utgör islams stöttepelare; varför skall vi kalla människorna till Islam, är det en plikt för varje muslim? Påminnelsen är på 40 min.
Talare: Salih T.