Att åminnas Allah – Mufti i Makkah dr. Abdurrahman Qassas & SMS-Bilal