Att älska Allah
Den enda utvägen som vi har är att älska Allah och följa det budskapet Han kom med.
En föreläsning av bror Mohammed [Abu Rashid].