Vägen till den eviga framgången

Medinah Utbildningscenter bjöd in till en riktigt intressant temadag med föreläsningar och workshops som definitivt upplyste deltagarnas syn på framgång och vägen dit, i ljuset av Koranen och Profetens Sunnah, över honom vare Allahs frid!
Seminariet hölls i Malmö.
Talare för denna föreläsning är bror Kajs

Må Allah belöna bror Salih som låg bakom inspelningen.