Vägen till den eviga framgångenMedinah Utbildningscenter bjöd in till en riktigt intressant temadag med föreläsningar och workshops som definitivt upplyste deltagarnas syn på framgång och vägen dit, i ljuset av Koranen och Profetens Sunnah, över honom vare Allahs frid!
Seminariet hölls i Malmö.