Vägen till den eviga framgången

Medinah Utbildningscenter bjöd in till en riktigt intressant temadag med föreläsningar och workshops som definitivt upplyste deltagarnas syn på framgång och vägen dit, i ljuset av Koranen och Profetens Sunnah, över honom vare Allahs frid! Seminariet hölls i Malmö. Talare för denna föreläsning är bror Kajs Må Allah belöna bror Salih på www.hikma.se som låg bakom inspelningen.