Profetens vackra karaktärAllah Den Upphöjde, har skickat till mänskligheten den bästa person med den bästa beteende och den bästa uppförande, inte konstigt då Allah säger till sitt sändebud frid vare över honom: ”Sannerligen utgör du den bästa karaktären”.

Vår bror Salih må Allah belöna honom berättar för oss en del av vår älskade profetes karaktär.

#SMSBilal filmade bror Salih då han talade, och den bästa njutning var att höra honom säga ”Salla Allah Alihe Wasallam (Frid vare över honom)” vilket han sa mist 200 ggr under sin sittning.