Profeten som förespråkare (Fredagspredikan från Malmö)