I sökande av Profeten MuhammadBerättelsen om Salman från persian, Salman al-Farisi och sin sökning efter Profeten Muhammad frid vare över honom.