Gemenskap – i profetens fotspårBror SMS-Bilal fick avsluta temahelgen ”Ung Muslim” i Stockholm lördag 20101106 med sin föreläsning ”Gemenskap – i profetens fotspår” om hur broderskap kan få en att hamna i Paradiset.