En enkel Resa ”Isfahan – Medina” #SMSBilal

Berättelsen om Salman från persian, Salman al-Farisi och sin sökning efter Profeten Muhammad frid vare över honom